Bk Stucco

Nema Ocena

3.800,00 RSD

Opis proizvoda

Visokokvalitetni dekorativni kit namenjen za ukrašavanje unutrašnjih površina. Delimično je transparentan što omogućava da se primenom odgovarajućih tehnika postignu različiti efekti: šarenolikost, imitacija kamena, mramornog zida, drveta. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Universalom-om i BK-GletEx Acryl-om (gips karton ploče, nemalterisani betoni, različiti i malteri ili vlaknasto-cementne površine). BK-Stucco je otporan na vlažno brisanje, ukoliko je voskiran.

Priprema i nanošenje

Pre nanošenja dekorativne tehnike, gletovane površine treba premazati BK-Podlogom (vreme sušenja minimum 6h). Ukoliko je potrebno BK-Stucco je moguće razrediti sa vodom max. do 3%. Nanosi se nerđajućom metalnom gletericom minimum u tri sloja. Struktura se dobija obradom metalnom gletericom dok je materijal u pastoznom stanju, različitim tehnikama zavisno od željenog efekta. Konačan izgled se dobija poliranjem suvog materijala metalnom gletericom. U slučaju potrebe za  efektom visokog sjaja neophodno je dodatno poliranje sa zaštitnim voskom.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +35 ºC. Sušenje (do nanošenja sledećeg sloja) je 4-6 h u zavisnosti od debljine nanosa.

Rok upotrebe: Najmanje 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5 do +25 stepeni, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Boja

Bela + nijanse po ton- karti BK-Stucco. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu.

Potrošnja

Od 400-500 g/m2 zavisno od tehnike nanošenja.

Pakovanje

3.5 kg.

Kupovina