Slaganje boja u enterijeru

Ljudi se stalno pitaju koje boje da upotrebe u svom stanu: tople, hladne, svetle, tamne. A nema potrebe ni da na pominjemo da je jedan od prvih koraka pri uređivanju enterijera stambenog ili bilo kog drugog prostora je odabir boja za taj prostor. U ovom tekstu predstavićemo Vam neke osnovne principe kombinovanja boja u enterijeru. Potrebno je najpre upoznati se sa grafičkim prikazom spektra pod nazivom točak boja:

Farbara Color SHOCK - Spektar boja

Prikazane boje možemo podeliti na tri grupe:  primarne boje (crvena, plava i žuta), sekundarne boje (narandžasta, zelena I ljubičasta) i tercijalne boje (crveno-narandžasta, žuto-narandžasta, žuto-zelena, plavo-zelena, plavo-ljubičasta i crveno-ljubičasta). Svaka od ovih boja može se menjati na dva načina: Oduzimanjem zasićenosti ili količine obojenosti (Saturation – boja prelazi u neku od nijansi sive) i posvetljivanjem ili potamnjivanjem koje se postiže dodavanjem crne ili bele (brightness – crvena na primer prelazi u roze ili braon).

Farbara Color SHOCK - Zasićenost i belinaTočak boja takođe može poslužiti i za određivanje “hladnih” i “toplih” boja. Primenjivanjem jednih ili drugih stvaramo određeni utisak u ambijentu (korišćenjem toplih tonova stvaramo ugodnu, srećnu i dinamičnu atmosferu a korišćenjem hladnih tonova stvaramo mirniju, ozbiljniju i formalniju atmosferu).

 Slaganje boja u enterijeru

Uopšteno govoreći, slaganje boja može se izvesti na tri osnovna načina, pri čemu svaki od njih moze imati više podvarijanti. Neke mogućnosti kombinovanja navešćemo u daljem tekstu.

 AHROMATSKA KOLOR ŠEMA

Farbara Color SHOCK - Ahromatska shemaOva kolor šema podrazumeva korišćenje nezasićenih boja ili odsustvo obojenosti, te u prostoru ostaju crna, bela i razne nijanse sive. Takođe , mogu se koristiti i blago zasićene boje. Na ovaj način stvaraju se ambijenti velikih kontrasta i jasnih linija, izdefinisani i po svom karakteru često sterilni.

 MONOHROMATSKA KOLOR ŠEMA

Farbara Color SHOCK - Monohromatska shemaKolor šema koja uključuje samo jednu boju i varijacije vrednosti njenog zasićenja ili osvetljenosti.

 ANALOGNA KOLOR ŠEMA

 Farbara Color SHOCK - Analogna shema Farbara Color SHOCK - Analogna shema 1

Ovo podrazumeva slaganje srodnih i susednih boja, boja koje na točku boja zauzimaju 3, 4 ili 5 uzastopnih mesta (najoptimalnije 4 mesta). Na ovaj način stvara se utisak opuštenosti i “prostora koji teče”. Ovaj način slaganja boja izuzetno prija oku.

 KOMPLEMENTARNA KOLOR ŠEMA

 Farbara Color SHOCK - Komplementarna shema Farbara Color SHOCK - Komplementarna shema 2Ovaj tip kolor šeme podrazumeva korišćenje boja koje stoje jedna nasuprot druge (drugih) na točku boja. Često se naziva i kombinovanje boja po kontrastu. Efekat koji se postiže u prostoru sličan je ahromatskom kombinovanju, samo sa mnogo više živosti zbog prisustva boja. Njime se uspešno mogu naglasiti određeni detalji i stvoriti utisak ambijenta koji “vibrira” ili “igra”. Boje su osnova enterijera. Navedeni primeri kombinovanja boja su osnovne smernice koje Vam mogu pomoći u dizajnu Vašeg enterijera. Naravno, postoje i izuzeci koji takođe odlično funkcionišu u prostoru, kao kombinovanje nekoliko analognih boja i jedne komplementarne koja često može biti i samo detalj.

Ostavite komentar

* Obavezna polja